• INBRAAKBEVEILIGING

Zo'n 100.000 keer per jaar wordt er in Nederland ingebroken. De inbreker laat daarbij vaak veel materiële en emotionele schade achter. Gelukkig kunt u het een en ander doen om de kans op inbraak te verkleinen.
Previcon beveiligingen kan u helpen de juiste maatregelen te treffen.

Deze maatregelen kunnen in 3 groepen worden onderverdeeld:
- Bouwkundige beveiliging (Hang en sluitwerk)
- Elektronische inbraaksignalering (Alarmsysteem)
- Organisatorische maatregelen (Verlichting, sluitronde etc,etc)
 

BOUWKUNDIGE BEVEILIGING

Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van toegangen, uitgangen en alle andere gevelopeningen te verhogen. Bouwkundige maatregelen zijn belangrijke maatregelen om de kans op inbraak te verkleinen. Aangezien een goede bouwkundige beveiliging de kans om binnen te komen (en een eventuele vluchtweg) aanzienlijk vertraagt, is de inbreker meestal geneigd de poging tot inbraak te staken. Een gelegenheidsinbreker werkt over het algemeen met klein gereedschap (zoals bijv. een schroevendraaier) en probeert zo snel mogelijk te werk te gaan. Hoe langer een inbreker bezig is, des te groter is de kans dat hij wordt ontdekt. Een inbreker heeft een hekel aan goed hang- en sluitwerk, omdat hij niet snel genoeg de woning kan binnen dringen. Duurt het te lang dan zal hij op zoek gaan naar een pand waar hij wel makkelijk naar binnen kan.

Previcon kan helpen met vakkundig advies, levering en montage als het gaat om verbeteren of uitbreiden van het hang en sluitwerk. Ook leveren en maken wij traliewerk voor bijvoorbeeld lichtkoepels en andere specifieke doeleinden.ELEKTRONISCHE INBRAAKSIGNALERING

Naast de inbraakpreventie is er ook de mogelijkheid van inbraaksignalering.
Dit maakt het de inbreker niet moeilijker om in te breken, maar zal hem zeker wel afschrikken.
Een alarminstallatie is daarom een goede aanvulling op de bouwkundige maatregelen.

Elektronische inbraaksignaleringssystemen (ook vaak alarmsystemen genoemd) kunnen niet los gezien worden van bouwkundige beveiliging . Immers, alarmsystemen signaleren een inbraak maar verhogen de voor een inbraak benodigde tijd niet. Zij kunnen echter wel invloed uitoefenen op de tijd die de inbreker heeft om zijn buit te verzamelen.

Iedere woon en werkomgeving is anders, dus ieder systeem is maatwerk. Door onze no- nonsens aanpak zorgen wij voor een systeem dat eenvoudig in het gebruik is en toch gebruik maakt van geavanceerde technieken. Tevens bestaat de mogelijkheid om het inbraaksignaleringssysteem uit de breiden met rook en/of hittemelders zodat niet alleen inbraak, maar ook brand tijdig gesignaleerd wordt.

Wij installeren voor u een professioneel alarmsysteem op maat, afgestemd op uw specifieke situatie en geheel volgens uw wensen. Alle door ons gebruikte componenten zijn NCP gekeurd en met zorg geselecteerd op hun betrouwbaarheid en goede werking.

Previcon is bevoegd om voor de verzekering tot de hoogste klasse (klasse 4) te beveiligen. Na installatie wordt een NCP certificaat of opleveringsbewijs afgegeven. Een jaarlijkse onderhouds- en inspectiebeurt maken het systeem compleet.De meldkamer is dag en nacht paraat om op eventuele alarmmeldingen, direct acties te nemen, die vooraf met u zijn besproken.

Graag maken wij voor U een geheel vrijblijvende offerte voor het leveren en monteren van een inbraaksignaleringssysteem.

Een elektronisch inbraaksignaleringssysteem werkt als volgt. Een detector registreert een inbraak of een poging daartoe, bijvoorbeeld: het openen van een deur of raam; het betreden van een ruimte; het breken van glas.
Deze registratie wordt omgezet in een elektrische impuls, die naar de centrale van het systeem gaat. De centrale zet de ontvangen impuls om in een alarmsignaal.

Op deze alarmcentrale is ook het bedienpaneel aangesloten om het alarm in en uit te schakelen middels een geheime (zelf te bepalen) code of toegangspas. Per gebruiker kan een aparte code worden aangemaakt.

Een alarmsignaal kan bestaan uit: een akoestisch (sirene) en/of optisch signaal (flitslicht). Tevens bestaat de mogelijkheid om een stil-alarm naar de meldkamer te verzenden.