• TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole is in feite niets anders dan “Wie, waar en wanneer naar binnen mag”.
Dat wil zeggen een toegangscontrolesysteem herkent een persoon omdat hij in bezit is van een geldige informatiedrager en bepaalt vervolgens of deze geautoriseerd is voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip.
Een informatiedrager is meestel een kaart of sleutel (tag) maar kan ook een hand- of vingerafdruk zijn.
De toegangscontrolesystemen van Previcon zijn modulair opgebouwd zodat ze vrijwel onbeperkt kunnen worden uitgebreid. Ook voor wat betreft de software zijn de mogelijkheden divers. Opname in een netwerk of integratie met cameraobservatie, werktijdregistratie en inbraaksignalering behoren tot de mogelijkheden.

Voor eenvoudige toepassingen zijn er stand-alone systemen die d.m.v. een code of informatiedrager toegang verlenen tot een enkele deur.

Toegangscontrole is maatwerk daarom beschikt Previcon over verschillende systemen om alle mogelijkheden en details te implementeren en tot de juiste samenstelling te komen.


WERKTIJDREGISTRATIE

Een elektronisch tijdregistratiesysteem is een meetinstrument voor de registratie van aan- en afwezigheid van medewerkers of gepresteerde uren aan een specifieke taak.
Mensen willen steeds meer zelf invloed hebben op de tijd waarop ze werken.
Er ontstaat in toenemende mate de wens om de controle op handhaving van de gewerkte uren te automatiseren.
Variabele werktijden met flexibele begin- en eindtijden evenals overuren en vakantiedagen worden adequaat door een tijdsregistratiesysteem opgeslagen d.m.v. een boekingsterminal de zgn. elektronische prikklok.
Vanuit het bijbehorende softwarepakket kunnen de gegevens worden gegenereerd en worden gebruikt voor bijvoorbeeld salarisberekeningen.
Met diverse salarispakketten en personeelsinformatiesystemen zijn koppelingen mogelijk.
Uiteraard is intergratie met onze toegangscontrolesystemen vanzelfsprekend.